جرثقیل تلفنی در ارومیه

جرثقیل تلفنی در ارومیه

کرایه و اجاره انواع جرثقیل های سبک و سنگین و فوق سنگین در تمام نقاط ارومیه

مشاهده کامل آگهی:

جرثقیل تلفنی در ارومیه