حمل بار با جرثقیل 50 تن

حمل بار با جرثقیل 50 تن

حمل ماشین آلات سنگین با جرثقیل نصب قطعات حساس با جرثقیل

مشاهده کامل آگهی:

حمل بار با جرثقیل 50 تن