شرکت کیمیا ماشین آسیا - فروش لیفتراک لینده 3 تن

شرکت کیمیا ماشین آسیا - فروش لیفتراک لینده 3 تن

لیفتراک لینده 3 تن در حد نو 2002 دکل بلند