فروش سیم و کابل جرثقیل کاتو,جرثقیل تادانو – دو رشته شیلد دار

فروش سیم و کابل جرثقیل کاتو,جرثقیل تادانو – دو رشته شیلد دار

"فروش سیم و کابل جرثقیل کاتو,جرثقیل تادانو – دو رشته شیلد دار قابل استفاده در جرثقیل کاتو,جرثقیل تادانو, جرثقیل کوبلکو ، جرثقیل P&H، و تمامی جرثقیل ها"