نفربر متحرک ایران یدک

نفربر متحرک ایران یدک

"نفربر های متحرک از ارتفاع 7 تا 18 متر با ظرفیت 150 ( یک نفر) تا 250 کیلو (سه نفر) دارای نشان استاندارد ایزو و یکسال گارانتی"

مشاهده کامل آگهی:

نفربر متحرک ایران یدک